woensdag 5 juni 2024

Verkiezingen, 7 mei 2024

Een vrijmetselaars loge is ook gewoon een vereniging, met alle rechten en plichten van een vereniging. Dat betekent dat wij ieder jaar tijdens een algemene ledenvergadering verkiezingen houden. 

Iedereen mag opteren voor een functie die hem/haar aanstaat en de leden stemmen daar dan heel democratisch over.
Er zijn 15 functies in de loge en iedere functie is waardevol, niet alleen voor de loge maar ook voor de persoon die een nieuwe functie aanvaard. In alle functies zitten waardevolle persoonlijke leermomenten.

Vanavond zijn er voor het komende werkjaar o.a. een voorzitter en secretaris verkozen; de penningmeester heeft aangegeven nog een jaar de financiën van de loge te willen beheren. 
Al met al zijn er 11 leden verkozen op een nieuwe functie en daar moet natuurlijk op gedronken worden:
 


Vanavond hebben we het landschap voor het komende werkjaar bepaald, een mooie moment!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten