zaterdag 14 oktober 2023

Wat is de vrijmetselarij niet

Er doen veel verhalen de ronde over wat de vrijmetselarij is, maar zelden lees je wat de vrijmetselarij niet is:
  • Vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar wel besloten. Vrijmetselaars zijn vrijdenkers. De beslotenheid wordt tevens gehanteerd om te waarborgen dat de loge een veilige plaats voor vrijdenkers is. Door de geschiedenis heen zijn vrijdenkende mensen vervolgd en hardhandig aangepakt door totalitaire regimes.
  • Vrijmetselarij is geen godsdienst, wat niet wil zeggen dat vrijmetselaren antireligieus of ongodsdienstig zouden zijn. Iedere vrijmetselaar geeft zijn eigen invulling aan zijn eigen gedachten en gevoelens over religie en godsdienst. Zo kan een vrijmetselaar in Nederland actief lid zijn van welke kerk dan ook.
  • Een vrijmetselaar is niet dogmatisch, en laat de ander vrij in diens overtuigingen. Hij heeft respect voor andere opvattingen, en is op zoek naar meer en beter inzicht.

  • Vrijmetselarij is geen sekte. Vrijmetselaars hebben geen radicale ideeën over geloofsmateries. Zij hebben de vrijheid van denken en handelen hoog in het vaandel.
  • Vrijmetselarij is geen occult genootschap; er is geen sprake van verborgen- of bovennatuurlijke zaken.
De vrijmetselarij zal niet een bepaald filosofisch stelsel bevorderen of propageren. Wel gaat ze uit van de gedachte dat de leden bewust willen nadenken over levensvragen en dat zij hun gedachten in een vertrouwde kring aan die van anderen willen toetsen. Maar het staat ieder vrij zijn eigen weg te zoeken naar geestelijke verdieping en die filosofie te bestuderen die hem/haar naar eigen overtuiging het meest zinvol voorkomt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten