woensdag 3 april 2024

Van Duisternis naar Licht

De weg van duisternis naar licht is diep geworteld in de symboliek en rituelen van de vrijmetselarij, een eeuwenoude broederschap die zich richt op persoonlijke groei, morele ontwikkeling en spirituele verlichting. In de context van de vrijmetselarij wordt de reis van duisternis naar licht vaak gezien als een allegorische reis van onwetendheid naar kennis, van onvolmaaktheid naar perfectie, en van spirituele duisternis naar spiritueel inzicht. 
Hier zijn enkele belangrijke aspecten van deze reis binnen de vrijmetselarij:
  1. Inwijding en inwijdingsrituelen: De maçonnieke reis begint met de inwijding van een kandidaat in een vrijmetselaarsloge. Deze inwijdingsrituelen symboliseren vaak de overgang van duisternis naar licht, waarbij de kandidaat wordt geleid door verschillende stadia van symbolische ervaringen die hem uiteindelijk naar het licht van kennis en inzicht leiden.
   2. Zoeken naar kennis en waarheid: Een belangrijk aspect van de maçonnieke reis is het streven naar kennis, waarheid en spirituele verlichting. Door middel van studie, reflectie en deelname aan maçonnieke rituelen, wordt de vrijmetselaar aangemoedigd om zichzelf te verheffen boven de materiële wereld en te streven naar hogere idealen.
    3. Morele en ethische ontwikkeling: De vrijmetselarij legt sterk de nadruk op morele en ethische ontwikkeling. Vrijmetselaars worden aangemoedigd om deugden zoals broederschap, mededogen, eerlijkheid en rechtvaardigheid na te streven. Door het cultiveren van deze deugden, wordt de vrijmetselaar geholpen om zijn innerlijke duisternis te overwinnen en zichzelf te transformeren tot een moreel en spiritueel verlicht individu.
     4. Samenwerking en broederschap: De maçonnieke reis wordt niet alleen individueel gemaakt, maar ook als onderdeel van een gemeenschap van gelijkgestemde broeders en zusters. Door samen te werken met andere vrijmetselaars en deel te nemen aan maçonnieke rituelen en activiteiten, wordt de vrijmetselaar ondersteund en aangemoedigd in zijn spirituele zoektocht van donker naar licht.
      5. Symboliek van licht en duisternis: Binnen de vrijmetselarij wordt veel gebruik gemaakt van symboliek, waaronder het symbolisme van licht en duisternis. Het licht wordt vaak geassocieerd met kennis, waarheid en verlichting, terwijl de duisternis symbool staat voor onwetendheid en spirituele blindheid. Door het bestuderen en begrijpen van deze symbolen, wordt de vrijmetselaar geholpen om zijn eigen innerlijke duisternis te overwinnen en het licht van kennis en inzicht te bereiken.

      Kortom, de weg van duisternis naar licht is een symbolische reis van spirituele groei en ontwikkeling, een reis van onwetendheid naar kennis. Maar ook van zelfontdekking, zelfacceptatie en zelfrealisatie die ons in staat stelt om de volheid van het leven te ervaren en onze ware potentieel te realiseren.

      (klik HIER voor vergroting)

      woensdag 7 februari 2024

      Twee mooie presentaties, 06-02-2024

      Vanavond is er een bijzondere bijeenkomt: twee leden houden een presentatie over hun afgelopen jaar als lid en dan met name wat dat met hen gedaan heeft en wat het hen gebracht heeft. 
      Het zijn mooie presentaties en we zijn er allemaal onder de indruk van.

      Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met koffie en thee met wat lekkers erbij:


      Na afloop van de presentaties wordt er onder het genot van een drankje en wat hapjes, eerst getoast en daarna nagepraat over de bijzondere presentaties; er is veel gezegd en dat geeft stof tot nadenken. 

      Maar dan komt toch onvermijdelijk het moment dat er geleurd wordt met het laatste toastje want er moet opgeruimd moet worden:


      We gaan met een goed gevoel weer huiswaarts ... het was een mooie en indrukwekkende avond, die eindigde op een vrolijke noot.


      zondag 28 januari 2024

      Nieuwe Schakel, 27-01-2024

      Vandaag komt er weer een nieuw lid bij. Dat betekent werk aan de winkel. Gelukkig helpt iedereen mee, want er moet veel geregeld worden. 
      De tafel wordt weer mooi gedekt, want na de inwijdingsceremonie is hier een gezellig samenzijn met een heerlijke maaltijd.
       

      Na de hoofdmaaltijd worden de borden opgehaald want . . .


      . . . het toetje komt eraan:      Na het toetje volgt er nog een gezellig uurtje napraten, maar dan komt toch onvermijdelijk het moment, dat de glazen geledigd moet worden, want het is de hoogste tijd ...


      Het was een bijzondere dag ... Loge Mosam Trajectum is een schakel rijker 😊

      zondag 14 januari 2024

      ALV en Nieuwjaarsborrel, 09-01-2-23

      Het nieuwer jaar is begonnen en we zijn weer in ons logegebouw aan de Heggenstraat. Na alle nieuwjaarswensen en omhelzingen starten we met een Algemene Ledenvergadering (ALV). 
      De vergadering verloopt vlot en volgens schema. We handelen de zaken af, waaronder de financiën. 
      Na het positieve verslag van de penningmeester zijn we in een vrolijke stemming en we zien dat de gevulde glazen en de hapjes al op ons staan te wachten: 


      Met een glas wijn, fris of water in de hand, toasten we op het nieuwe jaar, maar nu ook op ons allemaal als vereniging en loge ... de toekomst ziet er goed uit!

      Een van de vele schalen met heerlijke hapjes, die snel op waren:


      We hebben het nieuwe jaar goed ingeluid en gaan er weer vol goede moed tegen aan, beginnend met de verwelkoming van een nieuw lid op 27 januari ... er is weer werk aan de winkel 😉

      vrijdag 22 december 2023

      Kerst & Nieuwjaarswens

      Loge Mosam Trajectum wenst u fijne kerstdagen
      en voor 2024 veel liefde en licht in goede gezondheid!


      Do your little bit of good where you are; 
      it’s those little bits of good put together that overwhelm the world. 
      Desmond Tutu

      Licht & Schaduw


      Schaduwzijden in het leven,
      zullen niemand overslaan.
      Maar de schaduw, die bestaat niet,
      als het licht niet zou bestaan.

      Want de schaduw, maakt het licht niet
      echter licht de schaduw wel.
      Daarom is het licht het sterkste,
      in het licht en schaduwspel.

      Met de Kerst branden we kaarsjes,
      zijn we op het licht gericht.
      Dan brengt schaduw, niet het duister,
      maar schijnt schaduw, in het licht.

      Licht, symbool van hoop en liefde,
      op weg naar het nieuwe jaar,
      bouwend aan herinneringen,
      zijn we lichtjes voor elkaar

      En als lichtjes langzaam doven,
      als het ‘nu’ niet meer beklijft.
      Als de lontjes om gaan vallen
      en het stompje over blijft.

      Dan is daar ineens die schaduw,
      die kan schijnen in het licht,
      in herinnering verankerd,
      waar de duisternis voor zwicht.

      Schaduwzijden in het leven,
      zullen niemand overslaan
      Maar de schaduw, die bestaat niet,
      als het licht niet zou bestaan.

      Licht en schaduw zijn verweven,
      schaduw, noch het licht verdwijnt.
      Ze zitten in herinneringen,
      waar altijd een lichtje schijnt.

      Hans Cieremans      zondag 17 december 2023

      Winter Sint Jan viering, 16-23-2025

      Vandaag vieren wij een van de twee hoogtijdagen in de vrijmetselarij: het Winter Sint Jan, oftewel de winterzonnewende. We vieren de terugkeer van het licht. Het is letterlijk en figuurlijk een keerpunt, een moment van bezinning en reflectie, maar ook van vergevingsgezindheid en van hoop.  

      Tijdens dit feest geven wij symbolisch het Licht aan elkaar door, denkende aan de woorden van de 17e-eeuwse Engelse filosoof en dichter George Herbert: 
       
      'Steek de kaars aan van de ander, maar doof daarbij niet je eigen kaars'

      Een onderdeel van de Sint Jan-viering is het uitdelen van een witte roos aan iedere aanwezige, als teken van het ontwakende licht. De witte roos is symbool is van het eeuwige en onsterfelijke; de roos verwelkt en er komen nieuwe rozen, zoals er ook nieuwe ervaringen voor onszelf komen. De witte roos symboliseert naast zuiverheid, een nieuw begin ...


      Na afloop van de ceremonie is er een feestelijk banket. De tafel is voor deze gelegenheid uitbundig versierd:

      (klik HIER voor vergroting)

      Op ieder bord ligt een menukaart:

      (klik HIER voor vergroting)

      Het voorgerecht en het hoofdgerecht zijn werkelijk voortreffelijk, net als het nagerecht:


      Tijdens de gangen, maar ook daartussen, worden speeches gehouden en enkele gedichten voorgedragen: