woensdag 5 juni 2024

Comparitie, 4 juni 2024

Soms lijkt het alsof we ons voornamelijk bezighouden met inwijdingen en algemene ledenvergadering, maar dat is echt niet zo. Een favoriete bezigheid van vrijmetselaars is compareren.
Compareren betekent, dat we in vertrouwelijkheid vragen, meningen en ideeën, ter vergelijking, naast elkaar leggen, zonder de ander, proberen te overtuigen van een gemeend eigen gelijk. 
De vrijmetselaar laat de ander vrij in diens overtuigingen; we gaan dus niet in discussie en respecteren de mening van de ander.

Omdat we veel nieuwe leden hebben was vanavond het onderwerp 'wat waren je verwachtingen van de vrijmetselarij en welke verwachtingen zijn niet uitgekomen. Er kwamen leden aan het woord die nog geen maand lid waren tot leden die er al vele jaren lid zijn, waarvan één al ruim 33 jaren.
Het was interessant te horen hoe de vrijmetselarij beleefd wordt, maar ook hoe het zich door je jaren heen heeft aanpast.
 
En na afloop proosten wij op een geslaagde avond:


De Hof- en Keldermeester en zijn ploeg zorgen voor heerlijke versnaperingen:Inwijding, 18 mei 2024

Vandaag verwelkomen wij een nieuwe schakel in onze keten, de derde van dit werkjaar.


Na een mooie en indrukwekkende inwijdingsceremonie toasten wij gezamenlijk op het nieuwe lid en heten haar van harte welkom in ons midden. Wij verzekeren haar dat wij haar allemaal zullen bijstaan en helpen; zij staat er niet alleen voor.

De tafels zijn al gedekt en het wachten is op de maaltijd die bezorgt wordt:

(klik HIER voor vergroting)

De tafel ziet er weer prachtig uit:Het broedermaal verloopt heel gezellig en het is fijn om na gedane arbeid te ontspannen en samen te genieten van een gezamenlijke maaltijd ... de broedermaal verbroedert.


Verkiezingen, 7 mei 2024

Een vrijmetselaars loge is ook gewoon een vereniging, met alle rechten en plichten van een vereniging. Dat betekent dat wij ieder jaar tijdens een algemene ledenvergadering verkiezingen houden. 

Iedereen mag opteren voor een functie die hem/haar aanstaat en de leden stemmen daar dan heel democratisch over.
Er zijn 15 functies in de loge en iedere functie is waardevol, niet alleen voor de loge maar ook voor de persoon die een nieuwe functie aanvaard. In alle functies zitten waardevolle persoonlijke leermomenten.

Vanavond zijn er voor het komende werkjaar o.a. een voorzitter en secretaris verkozen; de penningmeester heeft aangegeven nog een jaar de financiën van de loge te willen beheren. 
Al met al zijn er 11 leden verkozen op een nieuwe functie en daar moet natuurlijk op gedronken worden:
 


Vanavond hebben we het landschap voor het komende werkjaar bepaald, een mooie moment!

dinsdag 16 april 2024

Gezellen ingewijd, 13 april 2024

De vrijmetselarij kan men ook zien als een zoektocht naar zichzelf in het kader van verbeter de wereld begin bij jezelf.
De leerling vrijmetselaar krijgt hiertoe symbolische gereedschappen aangereikt en met ondersteuning wordt gewezen hoe hij/zij deze zou kunnen hanteren om zo zichzelf verder te ontwikkelen. 
Na enige tijd kan de leerling worden ingewijd als gezel vrijmetselaar, de volgende stap op de maçonnieke ladder.

De vorige maand zijn er al twee leerlingen ingewijd als gezel vrijmetselaar en afgelopen zaterdag waren er weer twee aan de beurt. 
Zoals gebruikelijk was er naar afloop een broedermaal om dit heugelijke feit te vieren: 
Een van de leden verraste ons aan tafel met een mooi gedichtje:
Het was een inspirerende middag en een gezellig avond. En zo keerden wij moe maar voldaan weer huiswaarts.

woensdag 7 februari 2024

Twee mooie presentaties, 6 februari 2024

Vanavond is er een bijzondere bijeenkomt: twee leden houden een presentatie over hun afgelopen jaar als lid en dan met name wat dat met hen gedaan heeft en wat het hen gebracht heeft. 
Het zijn mooie presentaties en we zijn er allemaal van onder de indruk.

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met koffie en thee met wat lekkers erbij:


Na afloop van de presentaties wordt er onder het genot van een drankje en wat hapjes, eerst getoast en daarna nagepraat over de bijzondere presentaties; er is veel gezegd en dat geeft stof tot nadenken. 
Maar dan komt toch onvermijdelijk het moment dat er geleurd wordt met het laatste toastje want er moet opgeruimd worden:


We gaan met een goed gevoel weer huiswaarts ... het was een mooie en indrukwekkende avond, die eindigde op een vrolijke noot.

zondag 28 januari 2024

Nieuwe Schakel, 27 januari 2024

Vandaag komt er weer een nieuw lid bij. Dat betekent werk aan de winkel. Gelukkig helpt iedereen mee, want er moet veel geregeld worden. 
De tafel wordt weer mooi gedekt, want na de inwijdingsceremonie is hier een gezellig samenzijn met een heerlijke maaltijd.
 

Na de hoofdmaaltijd worden de borden opgehaald want . . .


. . . het toetje komt eraan:Na het toetje volgt er nog een gezellig uurtje napraten, maar dan komt toch onvermijdelijk het moment, dat de glazen geledigd moet worden, want het is de hoogste tijd ...


Het was een bijzondere dag ... Loge Mosam Trajectum is een schakel rijker 😊

zondag 14 januari 2024

ALV en Nieuwjaarsborrel, 9 januari 2024

Het nieuwer jaar is begonnen en we zijn weer in ons logegebouw aan de Heggenstraat. Na alle nieuwjaarswensen en omhelzingen starten we met een Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering verloopt vlot en volgens schema. We handelen de zaken af, waaronder de financiën. Na het positieve verslag van de penningmeester zijn we in een vrolijke stemming.


Met een glas wijn, fris of water in de hand, toasten we op het nieuwe jaar, op de broederschap, maar ook op ons allemaal, op de loge en op de vereniging ... de toekomst ziet er rooskleurig uit!

Een van de vele schalen met heerlijke hapjes, die snel op waren:


We hebben het nieuwe jaar goed ingeluid en gaan er weer vol goede moed tegen aan, beginnend met de verwelkoming van een nieuw lid op 27 januari ... er is weer werk aan de winkel 😉