donderdag 23 november 2023

Nieuwe Aanwas, 21 november 2023

Vanavond hebben we een mooie bijeenkomst gehad, waarbij over een thema met elkaar werd gepraat. Het ging over een bepaalde functie in de loge en dan met name wat die functie met jou persoonlijk doet. Dat lokte interessante gesprekken uit; het is altijd leerzaam te luisteren naar andermans visie of mening.
Dat is het mooie van de vrijmetselarij: je luistert naar de ander en je praat er samen erover, waarbij ieder zijn mening mag zeggen, maar deze nooit mag opdringen ... we blijven vrij in wat we denken.
Zo'n avond als deze echoot na ... je gaat naar huis met iets om over na te denken.

Maar er was nog een reden om vanavond bijeen te komen: we hebben twee aanmeldingen ontvangen van nieuwe kandidaten. Over een aanvraag van lidmaatschap wordt door de leden altijd heel democratisch gestemd. Zo ook vanavond. De stemming was voor beide kandidaten positief, dus we gaan snel aan slag.

Zoals altijd eindigen wij de avond op een vrolijke noot met een hapje en . . .
 

. . . een drankje, want er moet natuurlijk getoast worden op de aanname van twee nieuwe kandidaten: