woensdag 5 juni 2024

Comparitie, 4 juni 2024

Soms lijkt het alsof we ons voornamelijk bezighouden met inwijdingen en algemene ledenvergadering, maar dat is echt niet zo. Een favoriete bezigheid van vrijmetselaars is compareren.
Compareren betekent, dat we in vertrouwelijkheid vragen, meningen en ideeën, ter vergelijking, naast elkaar leggen, zonder de ander, proberen te overtuigen van een gemeend eigen gelijk. 
De vrijmetselaar laat de ander vrij in diens overtuigingen; we gaan dus niet in discussie en respecteren de mening van de ander.

Omdat we veel nieuwe leden hebben was vanavond het onderwerp 'wat waren je verwachtingen van de vrijmetselarij en welke verwachtingen zijn niet uitgekomen. Er kwamen leden aan het woord die nog geen maand lid waren tot leden die er al vele jaren lid zijn, waarvan één al ruim 33 jaren.
Het was interessant te horen hoe de vrijmetselarij beleefd wordt, maar ook hoe het zich door je jaren heen heeft aanpast.
 
En na afloop proosten wij op een geslaagde avond:


De Hof- en Keldermeester en zijn ploeg zorgen voor heerlijke versnaperingen:Inwijding, 18 mei 2024

Vandaag verwelkomen wij een nieuwe schakel in onze keten, de derde van dit werkjaar.


Na een mooie en indrukwekkende inwijdingsceremonie toasten wij gezamenlijk op het nieuwe lid en heten haar van harte welkom in ons midden. Wij verzekeren haar dat wij haar allemaal zullen bijstaan en helpen; zij staat er niet alleen voor.

De tafels zijn al gedekt en het wachten is op de maaltijd die bezorgt wordt:

(klik HIER voor vergroting)

De tafel ziet er weer prachtig uit:Het broedermaal verloopt heel gezellig en het is fijn om na gedane arbeid te ontspannen en samen te genieten van een gezamenlijke maaltijd ... de broedermaal verbroedert.


Verkiezingen, 7 mei 2024

Een vrijmetselaars loge is ook gewoon een vereniging, met alle rechten en plichten van een vereniging. Dat betekent dat wij ieder jaar tijdens een algemene ledenvergadering verkiezingen houden. 

Iedereen mag opteren voor een functie die hem/haar aanstaat en de leden stemmen daar dan heel democratisch over.
Er zijn 15 functies in de loge en iedere functie is waardevol, niet alleen voor de loge maar ook voor de persoon die een nieuwe functie aanvaard. In alle functies zitten waardevolle persoonlijke leermomenten.

Vanavond zijn er voor het komende werkjaar o.a. een voorzitter en secretaris verkozen; de penningmeester heeft aangegeven nog een jaar de financiën van de loge te willen beheren. 
Al met al zijn er 11 leden verkozen op een nieuwe functie en daar moet natuurlijk op gedronken worden:
 


Vanavond hebben we het landschap voor het komende werkjaar bepaald, een mooie moment!